Wednesday, September 23, 2009

debelop

sa bawat hindi pagsabi, na pinapakita naman ng bawat pagkilos; sa bawat tamis ng ngiti at sulyap ng mga mata,

ay ang patuloy na pagkahulog ng mga puso sa banging walang kasiguruhan ang lalim.

No comments:

Post a Comment